Thiết kế và in profile công ty Golden City

3,300

Bao gồm nội dung sau:
– Bảng phụ lục: Bao gồm những nội dung trong profile.
– Một câu slogan thể hiện tin thần hoặc định hướng phát triển của Cty hoặc phương châm hoạt động của Cty.
– Lịch sử phát triển của Cty
Những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công Ty đối nếu đã hoạt động lâu năm.
Những biến cố quan trọng xảy ra làm nền tảng ra đời của một Cty mới.
– Sử dụng hình ảnh thể hiện ngành nghề của Cty hoặc những hình ảnh để truyền tải thông điệp của Cty.

Nhận báo giá

Dịch vụ & khuyến mại liên quan

  • CHẤT LƯỢNG Luôn cam kết chỉ đưa đến tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
  • THỜI GIAN GIAO HÀNG Luôn chủ động về tiến độ sản xuất và ưu tiến thời gian giao hàng sớm nhất cho khách hàng
  • GIÁ THÀNH IN ẤN Luôn đảm bảo tương xứng với chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.