Tem vỡ hiểu theo đặc tính là con tem bóc lên là bị vỡ không thể bóc …

500

Tem vỡ là cách gọi chung chung nó mới chỉ phản ánh được đặc tính của con tem là dán xuống bóc lên, nó phải gắn thêm với tác dụng cụ thể của con tem là để làm gì

Nhận báo giá

Dịch vụ & khuyến mại liên quan

  • CHẤT LƯỢNG Luôn cam kết chỉ đưa đến tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
  • THỜI GIAN GIAO HÀNG Luôn chủ động về tiến độ sản xuất và ưu tiến thời gian giao hàng sớm nhất cho khách hàng
  • GIÁ THÀNH IN ẤN Luôn đảm bảo tương xứng với chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.