Tem niêm phong bóc hiện chữ VOID trên sản phẩm

500

. Ưu điểm của loại hiện chữ VOID trên sản phẩm là sau khi phát hiện tem niêm phong trên sản phẩm cần bảo mật đã bị can thiệp bất hợp pháp, dấu vết trên sản phẩm bị bóc tem niêm …

Nhận báo giá

Dịch vụ & khuyến mại liên quan

  • CHẤT LƯỢNG Luôn cam kết chỉ đưa đến tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
  • THỜI GIAN GIAO HÀNG Luôn chủ động về tiến độ sản xuất và ưu tiến thời gian giao hàng sớm nhất cho khách hàng
  • GIÁ THÀNH IN ẤN Luôn đảm bảo tương xứng với chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.