1. Máy in flexo 5 màu
Máy flexo 5 màu ddn printing
 • Máy in tem nhãn cuộn UV 5 màu
 • Năm sản xuất: 2020
 • Số lượng: 1

2. Máy in flexo 4 màu

Máy in Flexo 4 màu ddn printing
 • Máy in tem nhãn cuộn UV 4 màu
 • Năm sản xuất: 2016
 • Số lượng: 2

3. Máy bế tem trắng dạng cuộn

Máy bế tem trắng ddn printing
 • Máy bế tem trắng dạng cuộn
 • Năm sản xuất: 2019
 • Số lượng: 2

4. Máy chia cuộn tem decal

Máy chia cuộn tem decal ddn printing
 • Máy bế tem trắng dạng cuộn
 • Năm sản xuất: 2016
 • Số lượng: 1

5. Máy đếm và kiểm tra tem

Máy đếm và kiểm tra tem ddn printing
 • Máy đếm và kiểm tra tem
 • Năm sản xuất: 2018
 • Số lượng: 1

6. Máy xẻ rãnh làm hộp cứng 

Máy xẻ rãnh làm hộp cứng ddn printing
 • Máy xẻ rãnh làm hộp cứng
 • Năm sản xuất: 2019
 • Số lượng: 1

7. Máy thụt làm hộp cứng 

Máy thụt hộp cứng ddn printing
 • Máy thụt làm hộp cứng
 • Năm sản xuất: 2019
 • Số lượng: 1