ddn tem void hologram

QUYẾT ĐỊNH

Về các chính sách đổi trả hàng dành cho khách hàng

Điều 1: Các lí do không chấp nhận đổi trả hàng:

 1. Tỷ lệ sai hỏng/ thiếu hụt cho phép: +/-5%. Lượng sai hỏng thiếu hụt sẽ giảm trừ vào đơn hàng
 2. Chênh lệch màu sắc: +/-5% theo mẫu màu đã duyệt
 3. Chênh lệch vật liệu: +/-5% dày mỏng theo mẫu vật liệu đã duyệt
 4. Lỗi chính tả (tiếng Anh, tiếng Việt) sau khi khách hàng đã duyệt nội dung trước khi sản xuất
 5. Hình ảnh mờ, không rõ nét do ảnh in chất lượng thấp và đã được cảnh báo trước

Điều 2: Các lí do được chấp nhận đổi trả hàng:

 1. Lỗi về thiết kế, hình ảnh, màu sắc, chính tả khác biệt so với mẫu đã xác nhận giữa khách hàng và DDN
 2. Hàng bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, mưa ướt trong trường hợp điều khoản giao hàng tại bên mua
 3. Hàng giao quá thời hạn giao hàng trong hợp đồng mà không có sự thống nhất và trao đổi trước

Điều 3: Quy trình xử lý:

 1. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng
 2. Xác nhận hàng có đủ điều kiện đổi trả hàng hay không
 3. Phương án đổi trả đề xuất: in lại, in bù, hoàn tiền
 4. Nhận lại hàng đổi trả
 5. Xử lý đổi trả trong vòng 10-15 ngày làm việc

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017. Mọi ngoại lệ không có trong quyết định này cần xin ý kiến CEO trước khi áp dụng.

Điều 5: Quyết định này được:

 1. Gửi cho Phòng Kinh doanh để chấp hành.
 2. Gửi cho Phòng Kế toán để giám sát việc tính lương.
 3. Gửi cho Phòng Hành chính để tổ chức, theo dõi thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                               Hà Nội, Ngày 02 tháng 06 năm 2017

 • Như Điều 8                               Phó Giám đốc

Lưu: Hồ sơ