Chính sách đặt hàng với đơn hàng thiết kế & combo thiết kế in từ T4/2019

Chính sách đặt hàng với đơn hàng thiết kế & combo thiết kế in

THÔNG BÁO

V/v: Chính sách đặt hàng và xử lý với các đơn hàng thiết kế & combo thiết kế in

 Kính gửi: PHÒNG KINH DOANH

 Nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ xử lý công việc, trách nhiệm với công việc kể từ ngày 01/04/2019 chính sách đặt hàng và xử lý với các đơn hàng thiết kế và combo thiết kế in như sau:

 1. Luôn báo giá tách rõ ràng chi phí thiết kế (CPTK) và chi phí in (CPI).
 2. Báo giá phần thiết kế ghi rõ:
  1. Số lần chỉnh sửa cho phép
  2. Sau 15 ngày kể từ ngày DDN gửi bản thiết kế hoàn thiện mà không nhận được phản hồi của khách hàng. Hợp đồng coi như hoàn thành
 3. Chỉ nhận đặt hàng (lập DDH trên CRM) khi khách đã đồng ý giá, xác nhận đặt hàng theo chính sách đặt hàng (chi tiết xem chính sách đặt hàng)
  1. Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng với khách hàng bình thường
  2. Với khách Key Account: nếu dự kiến thời gian hoàn thành đơn hàng trên 20 ngày, cần yêu cầu đặt cọc 50%
 4. Các đơn hàng có thời gian thiết kế > 360 giờ được coi là bất thường, PKD cần phối hợp với PTK chặt chẽ để có thể kết thúc đơn hàng.
 5. Các đơn hàng có thời gian gian thiết kế 1200 giờ vẫn chưa hoàn thành sẽ được coi là đơn hàng sai hỏng. Và những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm 100% giá trị đơn hàng thiết kế (có bao gồm tiền đã đặt cọc)
 6. Các đơn hàng thiết kế quá thời gian hợp đồng, nếu khách hàng tiếp tục muốn thiết kế tiếp, cần làm lại một thỏa thuận mới như một đơn hàng mới.

Đề  nghị Phòng Kinh Doanh, Phòng Thiết Kế, Phòng Kế Toán nghiêm túc phối hợp thực hiện tốt để có thể làm hài lòng khách hàng, tránh mâu thuẫn  không hay với khách hàng, và nâng cao hiệu quả công việc

 

Trân trọng./.                                                                  Hà Nội, Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Giám đốc

Nơi nhận:

 • Như trên
 • Lưu VT, PKD, PKT