Chính sách bán hàng freeship từ T3/2019

ddn printing freeship

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi chính sách bán hàng – giao hàng 

Kính gửi: PHÒNG KINH DOANH 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng chu đáo và hiệu quả hơn nữa, DDNP thay đổi một số chính sách bán hàng kể từ 01/03/2019 như sau:

  1. Miễn phí vận chuyển với tất cả các đơn hàng nội thành, chuyển phát nhanh. Phụ phí giao hàng nếu có đề nghị PKD tính chia đều trên báo giá vào các đầu mục sản phẩm. Không tính riêng hoặc thu riêng phí giao hàng. Bộ phận giao hàng sẽ không thu riêng, thu hộ phí giao hàng.
  1. Với các đơn hàng có chi phí vận chuyển lớn >= 1 triệu đồng, hoặc vận chuyển bằng xe tải, ngoại thành: đề nghị PKD thống nhất phương án tính phí vận chuyển với khách hàng sao cho thuận lợi nhất cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo Bộ phận giao hàng sẽ không thu riêng, thu hộ phí giao hàng.

Đề  nghị Phòng Kinh Doanh, Phòng Kế Toán, Bộ Phận Giao Hàng nghiêm túc phối hợp thực hiện tốt để có thể làm hài lòng khách hàng, tránh mâu thuẫn  không hay với khách hàng, và nâng cao hiệu quả công việc

 

Trân trọng./.                                                                  Hà Nội, Ngày 06 tháng 03 năm 2019

Giám đốc

Nơi nhận:

  • Như trên

Lưu VT, PKD, PKT